newITera BV

jul 6, 2021 Ervaringen

“Hercules Capital Management is meer dan onze sparringpartner”

Eind 2018 heeft Hercules Capital Management (HCM) ons begeleid bij de herstructurering en financiering van het overnemen van het aandelenpakket van medeoprichter Henny Hurkens. Hercules Capital Management heeft daarbij de juiste vaktechnische kennis en heeft met een goed procesmanagement een zeer belangrijke rol gehad, waarmee het overnameproces in korte tijd tot een goed einde is gebracht. Sindsdien blijft HCM onze sparringpartner op financieel, fiscaal en juridisch organisatorisch vlak en coördineert zij onze financiële belangen bij onder andere de bank.

 

Over newITera.
newITera is een IT-consultancybedrijf dat haar medewerkers en relaties helpt bij het formuleren, bekrachtigen en realiseren van groei- en ontwikkeldoelstellingen op het snijvlak van business en IT.
newITera is voor elk organisatieniveau van toegevoegde waarde door haar:

  • Brede, SAP georiënteerde en vakinhoudelijke kennis
  • Kenmerkende professionaliteit
  • De continue drive de grenzen op te zoeken van de huidige toegepaste informatietechnologie

Niet alleen door de huidige vragen te beantwoorden, maar juist door de juiste vragen te
(blijven) stellen.
Voor meer informatie over newITera: www.newitera.nl

Jan Krosenbrink, Directeur-aandeelhouder newITera BV
Lars van Neer, Commercieel Directeur newITera BV

Kjeld van Dijk

Met meer dan 20 jaar werkervaring in senior cliënt adviserende functies binnen het bankwezen en de corporate advisory praktijk voor DGA's en Familiebedrijven in het midden- en kleinbedrijf, heb ik in maart 2015 Hercules Capital Management opgericht. Een belangrijke drijfveer hierbij was (en is) dat er door de digitalisering veel meer behoefte is ontstaan aan een onafhankelijk adviseur voor het familiebedrijf; een family office, waarbij ook een belangrijke focus ligt op de zakelijke belangen, en waarbij ik als adviseur kan fungeren als klankbord en soms ook regisseur bij de diverse strategische en financiële vraagstukken om de client te helpen de juiste keuzes te maken gericht op het succes van het familiebedrijf. Dat is ook ons motto: "Focussing on your success".